Compania Nationala De Autostrazi Si Drumuri Nationale Din Romania

 Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași

 

 

Transporturi Rutiere

Lista cu operatorii economici specializati pentru insotirea vehiculelor cu depasiri valabila la data de 01.09.2017

Lista cu autovehiculele autorizate pentru insotirea vehiculelor cu depasiri valabila la data de 01.09.2017

Lista cu personalul specializat specializat pentru insotirea vehiculelor cu depasiri valabila la data de 01.09.2017

Plan Urbanistic General valabil de la 01.01.2017

Continut cadru

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Plan Urbanistic Zonal valabil de la 01.01.2017

Continut cadru

Anexa 1

Anexa 2

Avize poduri

Continutul cadru al documentatiei pentru obtinerea acordului/avizului DRDP Iasi pentru:

1. “Extragerea de agregate de balastiera din perimentre de exploatare situate pe cursuri de apa traversate de poduri de pe drumurile nationale”

2. “Regularizarea cursurilor de apa, aparari si consolidari de maluri, consolidari de albii si praguri de fund, rectificari si reprofilari de albii, lucrari de dirijare a apei în zona podului”

Autorizatii speciale de transport pentru depasirea limitelor maxime admise

Masele si dimensiunile maxime admise ale vehiculelor rutiere aflate în circulație pe drumurile publice din România sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 si 3 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Vehiculele care transportă mărfuri indivizibile sau care, fără încărcătură  depășesc constructiv masele și/sau dimensiunile maxime admise, pot circula în baza unei Autorizații Speciale de Transport (AST), eliberată conform Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depașesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, aprobate prin Ordinul MTI nr. 356/2010.

Pentru a obține AST, transportatorul (solicitantul) trebuie să completeze o solicitare, al cărei model este afișat pe site-ul D.R.D.P. Iași, la adresa de internet www.drdpiasi.ro în secțiunea documentații autorizații.

Cererile  pot fi trimise la D.R.D.P. Iași prin:

- fax la nr. 0232 214432;

- scanate, prin e-mail, la adresa roviniete@drdpiasi.ro;

- în funcție de depășirile înregistrate de transportul în cauză, cererile pot fi transmise și la     Secțiile de Drumuri Naționale, conform limitelor  de competențe stabilite pentru acestea prin Normele aprobate prin ordinul MTI nr.356/2010.

Tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național, în cazul transporturilor cu depășiri, sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 a Ordinului D.P.I.I.S. nr. 230/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR SA.

În cazul AST eliberate de D.R.D.P. Iași, plata contravalorii tarifelor suplimentare se face în contul:

RO35RNCB 0175 0080 9408 0001, pentru plata în LEI, deschis la B.C.R. Iași.

La  ridicarea AST, solicitantul va prezenta o copie a ordinului de plată, pe care va scrie olograf textul" Subsemnatul ..., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, ca prezentul act este conform cu originalul".

AST  trebuie să se afle la bordul vehiculului, în original, pe toată desfășurarea transportului cu depășiri.

 

Solicitare eliberare Autorizatie Speciala de Transport 

Solicitare eliberare Autorizatie Speciala de Transport Permanenta 

Program de lucru: Luni - Vineri, 07:30 - 15:30.

 

 

© Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi. | Webadmin